Pietna spomienka na generála Louis-Eugène Faucher

Dňa 2. 4. 2019 sa uskutočnila pietna spomienka na generála Louis-Eugène FAUCHER vo francúzskej obci Saint Maixent l´École pri 55. výročí jeho úmrtia.

Gen. Faucher bol od roku 1919 členom francúzskej vojenskej misie pôsobiacej v novovzniknutom Československu a v rokoch 1926 až 1938 aj jej veliteľom. Po tzv. Mníchovskom diktáte v roku 1938 dal výpoveď a vstúpil do služieb československej armády. Po roku 1940 pomáhal organizovať jednotky čs. odboja vo Francúzsku a aj sám sa zapojil do podzemného odboja. V roku 1944 bol zatknutý gestapom, no podarilo sa mu dožiť oslobodenia. Neskôr sa vrátil do Československa, kde zostal až do prevratu v roku 1948. V celom svojom živote pomáhal rozvíjať priateľské vzťahy medzi obomi republikami a vo Francúzsku založil Asociáciu francúzsko – česko – slovenského priateľstva.

Zbytok svojho života dožil v obci, kde je aj pochovaný. Tu tiež dlhodobo pôsobí aj Škola pre poddôstojníkov pozemného vojska OS Francúzska, ktorá okrem výcviku udržuje Múzeum poddôstojníkov. V jeho priestoroch, po ceremónii pri hrobe gen. Faucher, otvoril vernisáž výstavy venovanú životu gen. Fauchera náčelník školy a súčasne veliteľ vojenského departmentu brigádny generál Guilloton.

Na slávnosti sa, okrem predstaviteľov mesta Saint Maixent L´École a okolitých obcí, zúčastnili príslušníci vojenskej školy, prezident Asociácie čs. dobrovoľníkov vo Francúzsku pán Pavel Lešák s manželkou, ako aj vnučka ďalšieho významného francúzskeho generála pani Izabela Monzini – Pellé s manželom. Slovenskú republiku reprezentovala zástupkyňa veľvyslanca pani Ľubica Erdelská, ktorá položila kvety spoločne s pridelencom obrany plk. Petrom Knánikom.

Scroll to Top