Pietna spomienka v obci Hejce.

Dňa 19. januára 2018 si Slovensko pripomenulo jednu z najväčších tragédií v ére svojej samostatnosti. Práve 19. januára 2006 havaroval vojenský špeciál AN-24 s 43 ľuďmi na palube. O život tam prišlo 41 slovenských vojakov a jeden civilný zamestnanec, haváriu približne 50 kilometrov od košického letiska prežil len jeden vojak, vtedy npor., dnes kap. Martin Farkaš.
            Dodať nádej a pomodliť sa za zosnulých tohto nešťastia a za pozostalých sa prišiel aj Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky za účasti vikára pre vikariát Ozbrojených síl Mons. plk. Jozefa Michalova.
            Pietnemu aktu s vojenskými poctami, v závere ktorého sa otec biskup pomodlil za všetkých zosnulých vojakov, predchádzala zádušná svätá omša o 10:00, ktorej sa zúčastnil aj minister Obrany Peter Gajdoš, náčelník generálneho štábu generál Milan Maxim, minister obrany Maďarska István Simicskó, starosta obce Hejce Géza Rohály, pozostalí zosnulých vojakov a príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako aj príslušníci iných armád. Jeden z vojakov, rotný Jozef Kováč z Veliteľstva 2. mechanizovanej brigády v Prešove svätú omšu sprevádzal na organe a slovenská vojačka prednášala prvé čítanie omše – čo bolo veľmi dobrým znakom spolupatričnosti zbožnej úcty vojakov.
            V liturgii zádušnej omše najviac rezonovala viera vo večný život a na nádej zo stretnutia s Kristom vo večnosti. Najdôstojnejší otec biskup počas svätej omše nadviazal na čítanie omše z Knihy múdrosti, kde zaznieva výzva, že „duše spravodlivých sú v Božích rukách“. Zoči voči tejto nádeji sa aj bolesť zo straty svojich blízkych, môže časom zmeniť na pokoj. Preto ordinár všetkých vyzval k tomu, aby sa nebáli prijať Kristovu ponuku vo večný život.
 
Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

Scroll to Top