Požehnanie miesta v období Zjavenia Pána

Prameňom všetkého požehnania je sám Ježiš Kristus, ktorý sa z lásky k nám narodil ako malé a bezmocné Dieťa v Betlehemskej jaskyni, a ktorý sa zároveň zjavil ako mocný Boh pri klaňaní sa troch mudrcov od východu, pri krste v rieke Jordán a na svadbe v Káne Galilejskej, kde urobil svoj prvý zázrak.
V uplynulých dňoch po sviatku Zjavenia Pána, konkrétne v dňoch od 8. do 12. januára 2018, sa toto požehnanie skrze posvätené ruky vojenského ordinára Mons. Františka Rábeka zvlášť rozlievalo všade tam, kde ho boli jemu podriadení veriaci z rezortov obrany, vnútra, financií a spravodlivosti ochotní prijať.
Otec biskup v sprievode koledníkov prišiel požehnať priestory na Úrade správy rozpočtovej organizácie MO SR, na Prezídiu Policajného zboru, na Riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže, v Nemocnici svätého Michala, na Prezídiu Hasičského záchranného zboru, v Kancelárii ministra obrany SR Petra Gajdoša, v Kancelárii náčelníka Generálneho štábu generála Milana Maxima, v Kancelárii zástupcu náčelníka Generálneho štábu generála Pavla Macka, v Kancelárii generálneho tajomníka MO SR, v Kancelárii MO SR, pri Čestnej stráži prezidenta SR, tiež na Ordinariáte Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky, pri Čestnej stráži MO SR vo Vajnoroch, vo Vojenskej kancelárii prezidenta SR, na Finančnej správe SR, v Kancelárii štátneho tajomníka MO SR a nakoniec na Veliteľstve  posádky v Bratislave, v Duklianskych v Bratislave.
Ordinár Rábek všetkým pracujúcim na týchto miestach vyprosoval veľa síl a Božiu milosť pri prijímaní často veľmi dôležitých rozhodnutí a plnení z nich vyplývajúcich náročných úloh, ktoré majú dopad na celú spoločnosť.
 
Scroll to Top