Púť k sv. Gorazdovi na Smrekovici


V sobotu 27. júla 2019 si ordinár Mons. František Rábek pripomenul 28. výročie biskupskej konsekrácie. Za túto milosť poďakoval Pánu Bohu slávením obety svätej omše vo vojenskom priestore Smrekovica. V homílii sa otec biskup zameral na kňazské povolania a ich veľkú potrebu v dnešnom svete.

Scroll to Top