Výročie biskupskej konsekrácie Mons. Rábeka


V sobotu 27. júla 2019 na sviatok svätého Gorazda si vojenský ordinár Mons. František Rábek pripomenie 28 rokov od svojej biskupskej konsekrácie. Za biskupa bol vysvätený v Katedrále svätého Emeráma v Nitre, dnes už nebohým Mons. Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom, vtedajším nitrianskym sídelným biskupom. Jeho spolusvätiteľmi boli Mons. Ján Sokol, trnavský arcibiskup a Mons. Giovanni Coppa, vtedajší apoštolský nuncius v Slovenskej republike.
 
Jeho Excelencii prajú všetko najlepšie a modlia sa za neho jeho vikári, kňazi i jemu zverený ľud.
 
Bože, Pastier a správca všetkých veriacich, milostivo zhliadni na svojho služobníka Františka, ktorého si chcel za pastiera svojej Cirkvi; daj mu prosíme, aby slovom i príkladom osožil tým, ktorých riadi, aby spolu so svojim sebe zvereným stádom dosiahol život večný. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Scroll to Top