Putovanie relikvií sv. Vincenta


V rámci putovania relikvii sv.Vincenta de Paul po Slovensku, navštívil relikviár v životnej veľkosti aj Úśtav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou. Miestna personálna farnosť sv. Maximiliána Kolbeho privítala svätca duchovným programom v telocvični ústavu, pretože kaplnka na túto akciu kapacitne nestačí. Odsúdení pripravili na počesť svätca a Božiu slávu koncert a hovorené slovo, ktoré odráža reálny život vo výkone trestu. Recitovali sa básne ktoré pre túto príležitosť vytvorili dvaja osdúdení. Následne celebroval sv. omšu generálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR Mons. Bartolomej Juhás, SDB, slávnostným kázateľom bol ThDr. Jaroslav Jašo, PhD, provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta. Koncelebroval väzenský kaplán Mgr. Kpt. Ľuboš Kaščák a miestný väzenský dekan. Účastníkov slávnosti pozdravil aj riaditeľ ústavu plk. Mgr. Marek Kresan. Páter provinciál zameral svoj príhovor na charizmu svätca. V homílii povedal: Sv. Vincent nasledujúc Ježiša Krista ohlasujúceho evanjelium chudobným uskutočňoval aj skutky milosrdenstva. Hnaný túžbou ohlasovať evanjelium chudobným prichádzal medzi galejníkov, odsúdených a prikovaných k veslu, aby im sprostredkoval Božiu lásku. Sv. Vincent sám hovorí: „Kresťanská láska k väzňom je neporovnateľnou zásluhou pred Bohom.“ Duchovná služba vo väzniciach, „za mrežami a ostnatými plotmi“ je nielen naplnením Ježišovho skutku milosrdenstva „bol som vo väzení a prišli ste ku mne“, ale je aj pokračovaním diela sv. Vincenta a napĺňaním vincentínskej charizmy. Účastníkov slávnosti pozdravil aj riaditeľ ústavu plk. Mgr. Marek Kresan, ktorý prispel zápisom do putovnej kroniky relikvii.

Scroll to Top