Rezort obrany pripravil koncepciu na zlepšenie podmienok výkonu služby profesionálnych vojakov

Ministerstvo obrany chce zlepšiť podmienky výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov. Z tohto dôvodu pripravilo Koncepciu manažmentu vojenského personálu Ozbrojených síl SR, ktorú predloží na rokovanie vlády. Jej cieľom je zvýšiť atraktívnosť vojenského povolania a získať väčšiu konkurencieschopnosť na trhu práce. Nástrojmi na dosiahnutie tohto cieľa sú najmä výrazný rast platov, ale aj lepšie sociálne, zdravotné a materiálne zabezpečenie a tiež zvýšenie kvality vzdelávania. Súčasťou balíka opatrení je aj novela zákona štátnej služby profesionálnych vojakov, ktorú rezort obrany pripravuje.
 
„Vojaci, ktorí sú garantom bezpečnosti našej krajiny, si jednoznačne zaslúžia adekvátne ohodnotenie a kvalitný sociálny systém. Taktiež platí, že modernizácia, výcvik a  starostlivosť o vojakov musia byť vyvážené. Všetky opatrenia, ktoré sme pripravili, sú zároveň plne v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR a s programom Slovenskej národnej strany,“ zdôraznil minister obrany Peter Gajdoš. Zároveň poďakoval predsedovi Slovenskej národnej strany a predsedovi Národnej rady SR Andrejovi Dankovi za presadenie 13. a 14. platu, ktorý bol v tomto roku udelený profesionálnym vojakom aj zamestnancom rezortu.
 
Ako uviedol generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko minimálne platové ohodnotenie profesionálneho vojaka by malo byť po novom na úrovni priemerného platu v národnom hospodárstve.  Legislatívne zmeny by mali vstúpiť do platnosti v polovici roka 2019. „Okrem valorizácie platov od 1. januára o desať percent porastú platy vojakov následne ešte približne o ďalších cca 30 percent,“ vysvetlil. Zároveň zdôraznil, že ohodnotenie bude po novom vyplývať nie z hodnosti, ale z funkcie, ktorú príslušník Ozbrojených síl SR v praxi vykonáva. Rozdiel medzi jednotlivými hodnostnými platmi je a zostane naďalej približne 8 percent.
 
V súčasnosti má vojak 2. stupňa s výkonom služby do jedného roka mzdu 707,50 eur. Od  januára 2019 to bude po 10-percentnej valorizácii 778,25 eur a po zapracovaní pripravovaných zmien ešte približne o ďalších 300 eur viac. V prípade prvej dôstojníckej hodnosti – poručík, je to v súčasnosti 1073 eur, po valorizácii a navýšení bude plat poručíka začínať na sume 1575 eur.
 
Rezort obrany už o zmenách platových náležitostí rokuje aj s Ministerstvom financií SR, pričom navýšenie miezd chce pokryť z prideleného rozpočtu na budúci rok. Všetky avizované opatrenia budú zapracované do pripravovanej Koncepcie manažmentu vojenského personálu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V prípade schválenia by boli zmeny v platnosti v polovici roka 2019.
Scroll to Top