Rokovanie Senior body ministerstiev obrany V4

Štátny tajomník ministerstva obrany SR Róbert Ondrejscák sa 27. – 28. februára 2018 zúčastnil  druhého rokovania Senior body ministerstiev obrany V4 počas maďarského predsedníctva. Štátni tajomníci prediskutovali agendu nadchádzajúceho marcového rokovania ministrov obrany V4. Venovali sa aj príprave nadchádzajúceho samitu NATO, kde sa očakávajú dôležité rozhodnutia o posilnení schopnosti NATO odstrašiť a brániť sa, šírení stability za hranicami NATO, či plnení záväzkov v oblasti financií, spôsobilostí a operácií. 

Ako spomenul R. Ondrejscák, Slovensko navyšuje rozpočet na obranu v súlade so širokou politickou dohodou na 1,6% HDP v roku 2020 s výhľadom zvýšenia na 2% HDP od roku 2024. Ďalej vyšleme od polovice tohto roka kontingent v rámci predsunutej prítomnosti v Pobaltí. „Hoci máme vládou schválený mandát na 1 rok a dve rotácie, uvažujeme o tejto prítomnosti v dlhodobom horizonte“, dodal Ondrejcsak.

Štátni tajomníci prerokovali aj najnovší vývoj v Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, najmä Stálu štruktúrovanú spoluprácu (PESCO). R. Ondrejscák partnerom predstavil projekt PESCO Euroartillery pod vedením Slovenska a zároveň ich vyzval na zapojenie sa do tohto projektu. 

Napokon štátni tajomníci ministerstiev obrany V4 rokovali so štátnym tajomníkom z Južnej Kórei, s ktorým prediskutovali bezpečnostnú situáciu vo východnej Európe a na kórejskom polostrove, ako aj možnosti budúcej spolupráce V4 s Južnou Kóreou v oblasti obrany. Ako najperspektívnejšia sa javí spolupráca v kybernetickej obrane, ci obrannom priemysle. Južná Kórea zašle návrh spoločného kybernetického projektu.

Na záver pozval R. Ondrejscák svojich kolegov na najbližšie rokovanie Senior Body, ktoré sa uskutoční počas nadchádzajúceho slovenského predsedníctva V4 v druhej polovici roka 2018.

Scroll to Top