SLÁVNOSŤ DAROVANIA RELIKVIÍ BLAHOSLAVENÉHO TITUSA ZEMANA V ÚVTOS HRNČIAROVCE NAD PARNOU.


Dňa 27. 1. 2018 privítala väzenská farnosť v  ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, vzácnu relikviu blahoslaveného mučeníka Titusa Zemana.
Dnes viedli katechézu Saleziáni don Bosca, do tejto katolíckej rehole patril aj blahoslavený Titus mučeník za duchovné povolania. V katechéze odzneli aj životopisné fakty :  Keď v r. 1946 nastalo odstraňovanie krížov zo školských tried, Titus sa ako profesor v Trnave postavil proti: doplatil na to prepustením. V situácii kedy štátna moc zatvorila všetky kláštory a rehoľníkov internovali a súdili, Titus Zeman sa rozhodol zachraňovať mladé duchovné povolania. Na jeseň 1950 dvakrát tajne sprevádzal mladých bohoslovcov cez rieku Moravu a cez Rakúsko do Talianska, aby mohli dokončiť štúdiá teológie a byť vysvätení za kňazov. Pomohol utiecť na slobodu aj niektorým diecéznym kňazom.
Obvinený bol zo špionáže a velezrady. Prokurátor žiadal trest smrti, napokon dostal 25 rokov tvrdého väzenia bezpodmienečne, so stratou občianskych práv.
Výkon trestu trval dlhých 13 rokov, bol ťažko mučený, zosmiešňovaný, ponižovaný. V Jáchymove musel manuálne drviť rádioaktívny urán. V roku 1964 režim Titusa podmienečne prepustil na slobodu, no stále bol trápený, sledovaný a použitý aj na medicínsky pokus. Zomrel 8.1.1969, za blahoslaveného bol vyhlásený 31.9.2017 v Bratislave.
Počas blahorečenia pozostatky mučeníka priniesli štyria kňazi-príslušníci ZVJS, ako pamiatku na túto udalosť rehoľa Saleziánov darovala relikvie väzenským farnostiam kde kňazi pôsobia.
Svätú omšu celebroval generálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR, Mons. Bartolomej Juhás SDB, slávnostným kazateľom bol don Marián Husár SDB,
na eucharistickej liturgii hosťovali aj Mons. Daniel Ižold rektor kňazského seminára v Bratislave, a Jozef Borčín SDB.
Počas slávenia odzneli piesne, ktoré si pripravila miestna „väzenská kapela“ ako poďakovanie Bohu za vynikajúci príklad ktorý máme v „novom mučeníkovi“.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scroll to Top