Strieborné jubileum na AOS


Slovami „Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme žili v jeho milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj“ si obnovili dňa 5. februára 2018 svoj manželský sľub zamestnanci Akadémie ozbrojených síl, manželia doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD. a Janka Varechová. Toto svoje jubileum pri príležitosti 25. výročia uzavretia sviatosti manželstva oslávili spoločne s veriacimi farnosti vo vojenskej kaplnke AOS sv. Jany z Arku v Liptovskom Mikuláši. Želáme im, aby Boh posilnil ich vôľu sebadarovania sa a prehĺbil ich lásku, aby verne spĺňali svoje kresťanské poslanie.
 

 

Scroll to Top