Slovenská republika si pripomína 15. výročie vstupu do Európskej únie, v oblasti obrany sme aktívnym členom a prispievateľom k bezpečnosti

Slovenská republika si dnes pripomína 15. výročie vstupu do Európskej únie, ktorej členom sa spolu s ďalšími 9 krajinami stala 1. mája 2004. Počas tohto obdobia sa aktívne zapájala do riešenia spoločných otázok v oblasti bezpečnosti a obrany, plnenia záväzkov v rámci medzinárodného krízového manažmentu, ako aj do viacerých nových iniciatív ako sú Stála štruktúrovaná spolupráca EÚ v oblasti obrany (PESCO) alebo vznikajúci Európsky obranný fond. 
 
„Slovensko podporuje posilňovanie spolupráce členských štátov EÚ v oblasti obrany na všetkých úrovniach a priamo k jej prehlbovaniu aj prispieva,“ zhodnotil minister obrany Peter Gajdoš. Ako ďalej vysvetlil, príspevok Slovenska je viditeľný nielen v rámci PESCO, kde sa naša krajina zúčastňuje spolu na ôsmich projektoch a iniciovala a  vedie vlastný projekt EuroArtillery týkajúci sa nepriamej palebnej podpory, ale oveľa dlhodobejšie aj v rámci medzinárodného krízového manažmentu EÚ. 
 
„Naši profesionálni vojaci sa počas pôsobenia v misiách a operáciách pod vedením Európskej únie stali uznávanou súčasťou medzinárodných tímov, pričom sa ich už v zahraničí vystriedalo viac ako 900 a v súčasnosti v nich pôsobí 42 slovenských vojakov,“ doplnil minister obrany. V roku 2017 sa pod vedením Európskej únie slovenskí vojenskí policajti historicky prvýkrát zapojili aj do námornej operácie EUNAVFOR MED Sophia. Dlhoročne slovenskí vojaci pôsobia v rámci operácie EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine a v pozorovateľskej misii EUMM v Gruzínsku, a v minulosti sa zúčastnili napríklad aj na výcvikovej misii EUTM v Mali.
 
Členom Európskej únie sa Slovenská republika stala v roku 2004 spolu s Českou republikou, Cyprom, Estónskom, Maďarskom, Lotyšskom, Litvou, Maltou, Poľskom, a Slovinskom. Spoločná bezpečnostná a obranná politika EÚ vznikla v roku 1999 a jej aktívnym spolutvorcom je od roku 2004 aj Slovensko. Ministri obrany SR a ďalší predstavitelia Ministerstva obrany SR sa aktívne zúčastňujú  na spoločných rokovaniach so svojimi európskymi kolegami, aby hlas Slovenska bol v EÚ počuť aj pri takej náročnej téme, akou je bezpečnosť a obrana. 

Scroll to Top