Stanislav Kaník prebral úrad duchovnej správy v ružomberskej nemocnici


Kpt. PhDr. Stanislav Kaník prebral svoj úrad v duchovnej správe Úradu hlavného lekára 15. marca 2018 o 10:00 hodine, keď v kaplnke Vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku pred svojim biskupom, Jeho Excelenciou Mons. Františkom Rábekom a dvoma svedkami, plk. Mons. PaedDr. Jozefom Michalovom a kpt. PaedDr. PhDr. ThLic. Tomášom Huďom SchP, zložil professio fídei (vyznanie viery) a prísahu vernosti. Od tejto chvíle má v súlade s apoštolskou konštitúciou Jána Pavla II.: Spirituali Militum Curæ všetky práva a povinnosti ako ktorýkoľvek farár civilnej územnej farnosti.
Dp. kpt. Stanislav Kaník je historicky prvým vojenským kaplánom v duchovnej správe Úradu hlavného lekára. V tejto úlohe teda nikoho nenahradil. Je pravdou, že sa o chorých vo vojenskej nemocnici v Ružomberku až doteraz starali kňazi civilnej diecéznej farnosti v Ružomberku, no ich starostlivosť bola zameraná výhradne na pacientov.
            Keďže zriaďovateľom nemocnice v Ružomberku je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, tak aj mnohí jej zamestnanci sú v služobnom pomere a teda patria pod personálnu diecézu Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Práve z tohto titulu vyplýva, že Dp. Stanislav Kaník sa bude starať nielen o chorých, ale aj o zamestnancov z rezortu Ministerstva obrany.
            Vytvorenie tohto miesta je výsledkom dobrej spolupráce a vzájomnej dohody vojenského ordinára Mons. Františka Rábeka a spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku, ktorého kňaz bude aj naďalej pastoračne pôsobiť v tejto nemocnici.

Scroll to Top