Štátni tajomníci V4 rokovali v Tomášove

V dňoch 21. až 22. mája sa v Tomášove stretli štátni tajomníci ministerstiev obrany Vyšehradskej skupiny na rokovaní vo formáte „Senior Body“. Išlo o záverečné stretnutie počas slovenského predsedníctva vo V4, ktoré od júla prevezme Česká republika.

Na úvod štátny tajomník MO SR Róbert Ondrejcsák zhrnul aktivity  počas slovenského predsedníctva vo V4 a potom sa spoločne so svojimi rezortnými kolegami Jakubom Landovským, Isvánom Szabóom a Tomaszom Szatkowskim venovali aktuálnym otázkam v rámci NATO, EÚ a V4. Partneri sa taktiež dohodli na posúdení možného spoločného príspevku V4 do konceptu iniciatívy pripravenosti NATO vo veľkosti brigády. „Oceňujem veľmi dobrú a dynamickú spoluprácu v rámci V4. Počas slovenského predsedníctva sa nám podarilo napredovať vo viacerých oblastiach, ako napr. vytvorenie Vyšehradskej bojovej skupiny, v plánovaní a rozvíjaní spôsobilostí, alebo sa na expertnej úrovni naštartovali diskusie o spoločných modernizačných projektoch“, povedal vo svojom vystúpení štátny tajomník Ondrejcsák. Kolegom z Českej republiky, ktorá od 1. júla preberá predsedníctvo skupiny, zaželal veľa úspechov.

Námestník MO ČR Jakub Landovský predstavil priority českého predsedníctva, medzi ktoré patria najmä harmonizácia V4 národných akvizičných plánov, implementácia stratégie výcviku a cvičení, pôsobenie v operáciách v regióne Sahel a v neposlednom rade pokračovanie v koncepte bojových skupín V4.

Scroll to Top