NATO veda a výskum v Liptovskom Mikuláši

Od 20. mája pod záštitou Národného riaditeľa pre vyzbrojovanie MO SR rokuje v priestoroch Akadémie ozbrojených síl. gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši viac ako 450 vedcov a špecialistov NATO a členských a partnerských krajín NATO v oblasti aplikovateľných technológií vozidiel (Applied Vehicle Technology – AVT) 43. pracovného stretnutia AVT panelu.

43. rokovanie AVT panelu organizuje Úrad pre podporu spolupráce (Collaboration Support Office  – CSO), výkonný orgán NATO Organizácie pre vedu a technológie (NATO Science and Technology Organization – NATO STO) v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a AOS Liptovský Mikuláš.

Zasadnutie NATO STO AVT panelu je organizované dvakrát ročne, s cieľom výmeny informácii o pokroku a výsledkoch súčasných projektov a definovaní požiadaviek budúcich spoločných projektov výskumu a vývoja v oblasti AVT.

Súčasťou zasadnutia AVT panelu sú pracovného rokovania expertných tímov zameraných na zlepšite dostupnosti, výkonu a bezpečnosti vozidiel, platforiem, pohonných a energetických systémov operujúcich vo všetkých prostrediach (pozemné, vzdušné, námorné), novovyvíjaných aj už používaných systémov prostredníctvom najnovších inovatívnych riešení a pokrokových technológií. Pracovné rokovanie bude pokračovať do 24. 5. 2019.

Scroll to Top