Sviatosť birmovania na AOS v Liptovskom Mikuláši

V stredu 4. júla 2018 bola na Akadémii ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika slávená sv. omša, ktorú celebroval ordinár OS a OZ SR mons. František Rábek spolu s miestnym vojenským dekanom P. Tomášom Huďom SchP pri príležitosti vyradenia nových poručíkov pre Ozbrojené sily SR. Počas eucharistickej slávnosti sme poďakovali dobrému Bohu za nových poručíkov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium 1. stupňa a v ten istý deň boli promovaní na bakalárov. Zároveň počas sv. omše prijali z rúk otca ordinára sviatosť birmovania siedmi mladí farníci. Ordinár ich povzbudil k tomu, aby boli príkladnými kresťanmi v podmienkach, v ktorých žijú a pracujú.
 
Scroll to Top