Úspešná certifikácia 4. rotácie pre Lotyšsko

Dvojtýždňové vyvedenie príslušníkov prvej mechanizovanej roty nitrianskeho mechanizovaného práporu s pridelenými jednotkami, ktorí predstavujú slovenský kontingent v 4. rotácii predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku (eFP) vyvrcholil 22. a 23. mája v priestoroch Centra výcviku Lešť úspešnou certifikáciou.

Predseda previerkovej skupiny CREVAL, ktorým bol podplukovník Jozef Csáky z veliteľstva topoľčianskej mechanizovanej brigády potvrdil, že vyvedenie i certifikácia, ktorá sa uskutočnila v rámci rotného taktického cvičenia s bojovou streľbou s podporou MILES 2000 ukázali dobrú pripravenosť vojakov. „Ide o jednotku, v ktorej takmer tretinu tvoria vojaci, čo prišli do OS SR v posledných dvoch rokoch. Mnohých preto chýbajú ešte väčšie praktické skúsenosti. Pred cvičením úspešne zvládli kontrolu zladenosti. V rámci samotného cvičenia, ktoré prebiehalo prakticky neustále za dažďa, ovládli pozície v priestore Jasenový vrch, následne tam zaujali obranu. V noci po preskupení splnili ďalšiu úlohu, útok  v zastavanej oblasti na cvičisku Oremland. Napriek spomínaným nepriaznivým klimatickým podmienkam, v rozbahnenom teréne úlohy zvládli. Ukázali sa aj niektoré nedostatky v činnosti vojakov a ich veliteľov, ale na ich odstránenie máme ešte pol roka, do ich odchodu do Lotyšska. Jednotka je COMBAT READY,“ spokojne konštatoval podplukovník Csáky.

Zástupca veliteľa nitrianskeho práporu major Gabriel Janovics ( v Lotyšsku bude kontingentu veliť) ocenil prácu, ktorú odviedol veliteľ roty kapitán Peter Bystriansky, ale aj veliteľ mechanizovaného družstva rotný Juraj Hoppan. Ten pomáhal mnohým mladším a menej skúseným vojakov a motivoval aj ďalších veliteľov družstiev. Kapitán Bystriansky má skúsenosti aj z pôsobenia v operácii ISAF v Afganistane, kde bol v Kandahare zástupcom veliteľa roty. Hovorí, že v rámci roty veľmi dobrú prácu odvádzal aj výkonný poddôstojník rotmajster Martin Potocký, či zástupca veliteľa roty nadporučík Róbert Patay, ktorý sa nedávno vrátil zo sedemmesačného kurzu v USA. Major Janovics si je vedomý, že napriek úspešnej certifikácii jednotku čaká v najbližších mesiacoch ešte veľa práce na odstránení zistených nedostatkov a predovšetkým na zladení všetkých jej súčastí. Veď okrem nitrianskeho práporu sú v nej aj príslušníci iných útvarov, najmä martinského opravárenského práporu a hlohovského logistického práporu.

Nitrančania chcú v Pobaltí šíriť ďalej dobré meno slovenských ozbrojených síl, ktoré tam získali dve rotácie martinského mechanizovaného práporu.

Scroll to Top