Aktívne zálohy chemikov po roku znova na Lešti

V Centre výcviku Lešť vrcholí prvá časť cvičenia príslušníkov aktívnych záloh, ktorí 20. mája nastúpili ku Gemersko-Malohontskému práporu RCHBO v Rožňave.  Podľa veliteľa útvaru podplukovníka Olivera Toderišku na pravidelné cvičenie nastúpilo 14 vojakov, ktorí vykonávali v minulosti vojenskú službu ako vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy, základnej vojenskej služby, alebo ako profesionálni vojaci.

Po minuloročných úvodných skúsenostiach s prípravou aktívnych záloh v našom útvare sme program ich prípravy trochu pozmenili. Prvý týždeň v priestoroch Centra výcviku Lešť si zopakujú vševojskové návyky. Okrem streľby či taktiky a ďalších druhov príprav ich čaká v druhý týždeň v  priestoroch Výcvikového a testovacieho centra Zemianske Kostoľany odborná príprava pod vedením skúsených inštruktorov a osádok jednotlivých družstiev nášho práporu. Budú pracovať s náhradnými chemickými toxickými látkami,“ prezrádza veliteľ práporu program dvojtýždňového výcviku aktívnych záloh.

Ich prípravu má na starosti veliteľka čaty nadporučíčka Michaela Ušiaková. Pochvaľuje si snahu záložníkov aj v nepriaznivom daždivom počasí na Lešti splniť všetky úlohy. Záložníkov prvá, minuloročná príprava v prápore rchbo zrejme oslovila, lebo až 11 z nich sa do nej znova prihlásilo.  Celkom dvaja boli profesionálni vojaci, piati absolvovali základnú vojenskú službu a sedem z nich dobrovoľnú vojenskú prípravu. Na strelnici bol veľmi úspešný vojak v zálohe Miroslav Novota z Vrbového, ktorý si vlastne zaspomínal na svoju vojenčinu, ktorú absolvoval v Cerove, kde bolo výcvikové stredisko rádiolokačných odborností. Strieľal po dlhých rokoch a patril medzi najlepších. „Teším sa, že získam zasa poznatky z pre mňa novej vojenskej odbornosti.“

Čatár v zálohe Ľuboš Hužvej z Kechneca vojenčinu absolvoval v zabezpečovacom útvare MO SR v Bratislave „Je to pre mňa dobré odreagovanie od práce. Sedím v kancelárii v ITS službách pri počítačových monitoroch, preto som uvítal túto možnosť dva týždne si trochu otestovať svoje možnosti a schopnosti v teréne. A v prípade potreby pomôcť tomuto štátu pri rôznych prírodných a iných katastrofách ako vojenský záložník. Na to, že som 18 rokov nestrieľal to bolo celkom dobré aj na strelnici,“ hovorí 39 –ročný Ľuboš.  Vojak Juraj Matkovič zo Šale nad Váhom hovorí, že do aktívnych záloh a predtým aj na dobrovoľnú prípravu sa prihlásil aj preto, lebo takto pokračuje v rodinnej tradícii. „Dedko a strýko boli profesionálni vojaci. Aspoň takouto formou chcem byť aj ja súčasťou armády,“ hovorí 24 ročný Juraj, ktorý vyštudoval chemické inžinierstvo. Rotný v zálohe Rastislav Staňa z Dravcov v okrese Levoča bol ešte pred dvoma rokmi profesionálnym vojakom. Pôsobil v Kežmarku, Jelšave i v Prešove. Má za sebou vojenskú misiu v Iraku. Rád sa vrátil do vojenského prostredia.

Príslušníci aktívnych záloh sa v priebehu svojho výcviku oboznámia s prácou na špeciálnej technike, ako aj s materiálom RCHBO, PIO prostriedkami a celým systémom fungovania a činnosti jednotiek práporu RCHBO. Po ukončení výcviku, dostanú všetci zúčastnení certifikát o absolvovaní špeciálnej prípravy radiačno, chemickej a biologickej ochrany.

Scroll to Top