Vojenská polícia prijala preventívne opatrenia na elimináciu trestnej činnosti v rezorte

Ministerstvo obrany SR prijalo v spolupráci s Vojenskou políciou v uplynulom období viaceré opatrenia na elimináciu kriminality v rezorte obrany. Ich podstatou je dôraz na prevenciu a predchádzanie trestnej činnosti. Na tlačovej konferencii o tom dnes informovali minister obrany SR Peter Gajdoš a riaditeľ Vojenskej polície plk. Michal Migát.
 
„V tejto súvislosti sme prijali viaceré interné predpisy a nariadenia, ako aj nové metodické usmernenie pre kontrolu činnosti jednotlivých zložiek rezortu, ktorých cieľom je celkovo znížiť počet protiprávnych konaní a eliminovať opakovanie takejto činnosti,“ uviedol minister Gajdoš. Ako ďalej doplnil, ich súčasťou je napríklad zmena organizačnej štruktúry Vojenskej polície, scentralizovanie informačného toku, či zriadenie centrálneho operačného strediska a zvýšenie hliadkovej činnosti.
 
Riaditeľ Vojenskej polície plk. Michal Migát zdôraznil, že vďaka novele zákona o Vojenskej polícii sa rozšírili úlohy aj oprávnenia vojenských policajtov, čo prispelo k efektívnosti výkonu služby a zlepšeniu bezpečnostného prostredia v rezorte obrany. „Vojenská polícia prešla za posledné dva roky výraznými organizačnými zmenami, ktorými sa posilnil priamy výkon služby, zvýšil sa počet hliadok v jednotlivých vojenských útvaroch a obvodoch, čím sa skrátil reakčný čas v prípade nutného zásahu pri riešení mimoriadnych situácií,“ povedal.
 
„Počet hliadok Vojenskej polície sa počas minulého roka zvýšil o 30 percent a zvýšil sa aj počet kontrol v muničných skladoch  a objektoch osobitnej dôležitosti, pôsobíme tiež na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Výsledkom preventívnych opatrení je zníženie páchanie protiprávnej činnosti v rezorte obrany,“ doplnil riaditeľ Vojenskej polície.
Scroll to Top