Úspešný premiérový kurz aktívnych záloh Vojenskej polície

Druhý a tretí júnový týždeň sa v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek uskutočnil premiérový kurz Aktívnych záloh Vojenskej polície. Zúčastnilo sa ho celkom 9 účastníkov. Medzi  nimi štyria bývalí vojenskí policajti, jeden bývalý príslušník policajného zboru a bývalí profesionálni vojaci. Niektorí majú väčší, iní menší časový odstup od svojej aktívnej služby v uniforme.

Predurčeným veliteľom jednotky aktívnych záloh je major v zálohe Miloš Soliar, ktorý bol 21 rokov profesionálnym vojakom, z toho 14 rokov pôsobil vo Vojenskej polícii. Okrem iného v útvare VP v Topoľčanoch a potom na Riaditeľstve VP v Trenčíne. Vo vojenskom prostredí pracuje aj naďalej, v trenčianskom Centre výnimočnosti pre oblasť EOD.

„Som rád, že je takáto možnosť plniť v ďalších rokoch v prípade potreby úlohy v rámci aktívnych záloh Vojenskej polície. Niektoré veci som si osviežil a zopakoval, ale naštudoval som si aj novoprijaté zákony, ktoré sa týkajú práce vojenských policajtov,“ hovorí major v zálohe Soliar. Na rozdiel od neho sa rotný v zálohe Ján Šperka musel s uvedenou problematikou oboznamovať odznova. Veď svoju vojenskú kariéru strávil v rámci ozbrojených síl najmä v martinských útvaroch a zariadeniach. „Kolegovia, ktorí majú skúsenosti z vojenskej polície a inštruktori nám veľmi pomohli, aby sme celú problematiku zvládli. Zaujímavé boli pre mňa najmä služobné zákroky pri zadržaní osôb,“ pochvaľuje si rotný v zálohe Šperka.

Problematiku služobných zákrokov účastníkom kurzu aktívnych záloh vysvetľovali skúsení inštruktori nadrotmajstri Vladimír Bobula a Marek Launer. Spokojne konštatovali, že takých aktívnych frekventantov v kurze už dávno nemali. V priebehu výcviku sa príslušníci aktívnych záloh oboznámili s právnymi normami, predpismi a ďalšími normatívnymi aktami, ktorými sa riadia príslušníci VP (Zákon o Vojenskej polícii, Trestný zákon, Trestný poriadok, Priestupkové právo, Služba dopravnej a poriadkovej polícii…). Naučili sa používať výstroj, výzbroj a techniku používanú vo Vojenskej polícii. Zdokonalili si teóriu streľby, jej základy a pravidlá i praktické strelecké nácviky.

V Odbore výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek mal prípravu aktívnych záloh na starosti kapitán Martin Zvara, ktorý vyjadril s ich prístupom k výcviku a plneniu úloh maximálnu spokojnosť.

Scroll to Top