V Bratislave rokovali politickí riaditelia rezortov obrany členských krajín Európskej únie

Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie, operácie medzinárodného krízového manažmentu pod vedením EÚ, spolupráca Európskej únie a NATO. Aj to boli témy neformálneho rokovania politických riaditeľov ministerstiev obrany členských krajín Európskej únie, ktoré sa konalo v dňoch 21. – 22. júla v Bratislave.

Jednou z priorít slovenského predsedníctva v oblasti Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ je aj posilnenie spolupráce EÚ a NATO. Na stretnutí v Bratislave zároveň zástupca generálneho tajomníka Európskej agentúry pre vonkajšiu činnosť Pedro Serrano predstavil progres v rámci pripravovanej správy Federicy Mogherini o implementácii Politického rámca pre systematickú a dlhodobú spoluprácu v oblasti obrany a informoval aj o aktuálnom vývoji v rámci prípravy Akčného plánu európskej obrany.

Scroll to Top