V Zemianskych Kostoľanoch cvičia inšpektori Organizácie pre zákaz chemických zbraní

Vo Výcvikom a testovacom centre radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Zemianskych Kostoľanoch v týchto dňoch cvičia inšpektori Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Dnes ich v rámci svojej historicky prvej oficiálnej návštevy Slovenskej republiky navštívil generálny riaditeľ  OPCW Fernando Arias.
 
„Naše špičkové centrum v Zemianskych Kostoľanoch je aj vďaka svojim možnostiam a výcvikovým spôsobilostiam pripravené zabezpečovať aktivity medzinárodného významu, čoho dôkazom je aj jeho využívanie tak významnou organizáciou, akou je OPCW,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako ďalej doplnil, spôsobilosti Slovenska v oblasti radiačnej, chemickej a biologickej ochrany sú viditeľné a vysoko cenené aj zo strany jednotlivých medzinárodných organizácií a expertov v oblasti RCHBO a uplatňovania režimu zákazu chemických zbraní.
 
Cieľom aktivity je zabezpečenie prípravy zamestnancov Technického sekretariátu Organizácie pre zákaz chemických zbraní v rámci ich plnenia úloh v oblasti detekcie a manipulácie s toxickými chemickými látkami. Slovenská republika sa na budovaní spôsobilostí OPCW podieľa aj finančne, a to formou dobrovoľného jednorazového príspevku vo výške 30.000 eur, ktorý je určený na vybudovanie Chemického a technologického centra.
 
Cvičenie inšpektorov Organizácie pre zákaz chemických zbraní v priestoroch Výcvikového a testovacieho centra RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch je realizované na základe zmluvy medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom obrany SR. Prebiehať bude do 14. júna 2019.
Scroll to Top