ARMY AVIATION SOLUTION SUMMIT 2019

Spoločnosť LOTN sa ako aktívny vystavovateľ zúčastnila výstavy Army Aviation Solution Summit poriadanej v dňoch 14.4. – 16.4.2019 v Nashville, USA.

Počas výstavy sa uskutočnilo viacero stretnutí dôležitých pre budúce smerovanie LOTN. Výstava poskytla jedinečnú príležitosť detailne sa oboznámiť  s riešeniami používanými US Army na ich vrtuľníkoch Black Hawk v oblastiach výzbroje, simulátorov, CASEVAC, MEDEVAC a ďalších.

Aktívna účasť LOTN na tejto výstave prispela k zviditeľneniu našej spoločnosti v celosvetovom meradle a vytvorila predpoklady pre ďalšie úspešné obchodné aktivity na domácom aj svetovom trhu    

Scroll to Top