Vedenie rezortu obrany predstavilo zástupcom médií nové strategické dokumenty Slovenskej republiky

Minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš dnes spolu s náčelníkom generálneho štábu generálom Milanom Maximom, národným riaditeľom pre vyzbrojovanie genmjr. Danielom Zmekom a generálnym riaditeľom Sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania brig. generálom Josefom Pokorným predstavili na neformálnom stretnutí zástupcom médií strategické dokumenty. Diskutovali o Obrannej  a Vojenskej stratégii Slovenskej republiky  a Dlhodobom pláne rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030.
 
Všetky spomenuté dokumenty nadväzujú na aktualizovanú Bezpečnostnú stratégiu SR, ktorú pripravil rezort diplomacie. Ako uviedol šéf rezortu obrany Peter Gajdoš prioritou Ministerstva obrany SR pod vedením Slovenskej národnej strany je aj naďalej pokračovať v systémovom a systematickom rozvoji a budovaní ozbrojených síl. „A to tak, aby to boli moderné, akcieschopné a dôveryhodné sily disponujúce adekvátnym potenciálom, schopné zaručovať obranu Slovenskej republiky a podieľať sa na kolektívnej obrane v rámci NATO a EÚ,“ povedal.
 
Pri samotnej modernizácii chce rezort uplatňovať princíp „hodnota za peniaze“.  „Tak, aby peniaze daňovníkov boli využité čo najefektívnejšie. A dôležité je aj to, aby do modernizácie ozbrojených síl boli v maximálnej možnej miere zapojené kapacity domáceho obranného priemyslu s cieľom podporiť rozvoj zamestnanosti, slovenskej ekonomiky a rast HDP Slovenskej republiky,“ vysvetlil minister.
 
„Spracovaním uvedených strategických dokumentov budú mať ozbrojené sily legálny rámec na formuláciu svojich požiadaviek na smerovanie svojho rozvoja a na zdôvodňovanie svojich oprávnených potrieb. Z nášho pohľadu sú tieto dokumenty veľmi dôležité,“ doplnil generál Maxim.
Scroll to Top