Veľkonočné sviatky Kábul 2018

V dňoch 30. 3.- 7. 4. 2018 vykonal generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR (EPS) plk. Marian Bodolló pastoračnú návštevu príslušníkov operácie Resolute Support (RS) v Afganistane. Bola to jedna z mála príležitostí, ako slovenským vojakom aspoň na chvíľu duchovne sprítomniť priblížiť atmosféru veľkonočných sviatkov.
Po tom, ako plk. Bodolló v kaplnke na základni Kabul International Airfield ( KAIA ) viedol služby Božie, oboznámil sa aj s plnením operačných úloh príslušníkov národného podporného prvku (NSE) slovenského kontingentu v RS. Videl náročnú prácu slovenských leteckých inštruktorov, ktorí sa podieľajú na výučbe opráv vrtuľníkov Afganskej národnej armády a navštívil slovenských príslušníkov v Resolute Support Headquarters Kabul.

Generálny duchovný mal popri duchovnej starostlivosti o vojakov aj diakonickú úlohu. Išlo o podpísanie dokumentov k pripravovanej humanitárnej pomoci SR pre základnú školu v Mazar-e-Sharif v Afganistane. V roku 2014 sa začala stavať základná škola z  miestnych zdrojov, ako aj s pomocou bývalých afganských obyvateľov žijúcich na Slovensku. Od roku 2016 pristúpilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR k finančnej podpore výstavby tejto školy. Ústredie EPS je nápomocné najmä vo veci koordinácie zainteresovaných zložiek s OS SR, aby išlo o efektívnu a úspešnú pomoc. „Patrí sa poďakovať všetkým, ktorí z úrovne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a Ministerstva obrany SR podporujú pomoc vojnou postihnutému obyvateľstvu Afganistanu. Osobitne patrí poďakovanie doc. Nasirovi Jalilimu, ktorý žije už niekoľko desaťročí na Slovensku a ktorý je iniciátor výstavby školy v Mazar-e-Sharif,“ ocenil plk Bodolló. Okrem toho v septembri 2018 sa má s využitím rezervných kapacít pri preprave materiálu pre príslušníkov OS SR v Afganistane uskutočniť odovzdanie viac ako 400 školských uniforiem pre žiakov spomínanej základnej školy.

EPS svojou angažovanosťou pri humanitárnych aktivitách SR v miestach pôsobenia našich vojakov prispieva k tzv. komplexnému prístupu medzinárodného spoločenstva pri operáciách na  miestach pôsobenia medzinárodného krízového manažmentu. Je to v poradí už siedma materiálna pomoc do miest pôsobenia OS SR v Afganistane. Koordinátor pomoci a riaditeľ správy EPS Ing. Milan Gajdoš na margo uvedeného úsilia uviedol: „Teší nás, že sme takýmto spôsobom našli prepojenie humanitárnej pomoci s vojenskou službou. Zapojením vojakov a policajtov do charitatívnych zbierok ponúkame priestor na rozvoj ich spolupatričnosti a obetavosti. V posledných rokoch sa pri distribúcii humanitárnej pomoci zúčastňuje aj vojenský duchovný. Sú to pre nás obohacujúce príležitosti, keď sa na miestach pôsobenia slovenských vojakov v operáciách medzinárodného krízového manažmentu vieme zjednotiť v záujme ľudskosti pri zmiernení utrpenia vojnou postihnutého obyvateľstva.“
 

Scroll to Top