Vidieť a nebyť videný!

V priestoroch Centra výcviku Lešť v predposledný marcový týždeňprebieha druhá fáza výcviku odstreľovačov martinského mechanizovaného práporu. Podľa riadiaceho zamestnania poručíka Miroslava Kniznera jej predchádzala  teoretická príprava v posádke Martin.

„Spočívala v sérii prednášok zameraných na takticko-odbornú prípravu odstreľovačov, na taktické presuny cez deň i v noc, výber a zaujatie pozorovacích stanovísk a činnosť v nich. Na Lešti odstreľovači celý týždeň plnia rôzne praktické úlohy. Ich vyvrcholením bolo komplexnejšie zamestnanie,“ poznamenáva riadiaci zamestnania.

Odstreľovači po prijatí operačného rozkazu mali určený čas na splánovanie a prípravu svojej operácie a doloženie plánu, akým spôsobom splnia danú úlohu. Následne začali taktický presun na Lešti do stanovených priestorov. V nich do večera vybudovali pozorovacie stanovištia a následne celú noc aj ďalšie dopoludnie plnili úlohy dlhodobého pozorovania. Na každom pozorovacom stanovišti plnila úlohy trojica odstreľovačov. Slobodníci Rado, Martin a Július pri plnení úloh zúročili aj skúsenosti, ktoré získali počas svojho minuloročného polročného pôsobenia v rámci presunutej prítomnosti v Lotyšsku. Rado začínal ako nabíjač mínometu, odstreľovačom je rok a pol. Svoju terajšiu funkciu považuje za náročnú po fyzickej i psychickej stránke, ale zaujímavú. „Stále sa niečo deje. Mal som premiéru na celonočnom pôsobení na pozorovacom stanovišti, kde sme odkázaní sami na seba. Jeden oddychoval a dvaja pozorovali. Po hodine sme sa vždy prestriedali. V noci boli celkom dobré podmienky, bol spln a len okolo mínus troch stupňov. Dalo sa to vydržať,“ hovorí rodák z Martina.

Poručík Knizner vysvetľuje, že na Lešti ich čakajú ešte streľby. Na začiatku je prioritou nastreliť pušky. Až, keď je dobre nastrelená, môžu pristúpiť k plneniu streleckých úloh. V ich rámci postupne zvyšujú vzdialenosť na cieľ. Účinný dostrel zbrane je až do 800 metrov, ale všetko závisí od pripravenosti odstreľovača, jeho teoretických a najmä praktických skúseností. Dobrý odstreľovač musí mať odstrieľané stovky výstrelov. „Výcvik odstreľovačov plníme spravidla 4 razy do roka. Snažíme sa ho organizovať v každom ročnom období. Aby boli pripravení plniť úlohy po celý rok, lebo každé ročné obdobie prináša určité špecifiká. Iné je počasie, kryt prírody, nároky na maskovanie a pohyb v danom teréne. Som spokojný so snahou a prístupom vojakov k výcviku. Kvalitný odstreľovač musí disponovať dobrými taktickými vedomosťami. Musí vedieť teóriu uplatniť v praxi, vedieť sa počas presunov dokázať nepozorovane presunúť vo dne či v noci na dané miesto, kde vybuduje pozorovacie stanovište. Musí ovládať dobre topografiu, mať určité analytické schopnosti, psychickú odolnosť. Musí vidieť a nebyť videný! To je ich základné pravidlo pri plnení úloh,“ hovorí spokojný riadiaci zamestnania. 

Scroll to Top