Vojenská púť v Zalavári


Zalavár 16. júna (TASR) – Minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) sa zúčastnil v sobotu vojensko-cirkevného spomienkového stretnutia pri pamätníku sv. Cyrila a Metoda v maďarskom Zalaváre. Podujatie vojenských ordinariátov Slovenska a Maďarska sa uskutočnilo pri príležitosti 1155. výročia príchodu svätcov na územie Veľkej Moravy. Spolu s Gajdošom položil veniec k pamätníku aj maďarský minister obrany Tibor Benkő.

V rámci slávnosti sa po piaty raz stretli vojenské ordinariáty na čele s ich biskupmi a tiež čestné stráže oboch krajín. Minister Gajdoš ocenil tradíciu, jej úlohu vidí v spájaní duchovných, vojakov, ale už i politikov.

„Od príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu uplynulo už 1155 rokov. Aj na tomto mieste presadzovali spájanie národov, či už z Východu alebo Západu. V súčasnej dobe platí aj pre politikov, že by sa mali spájať v politickom myslení a rozhodovaní, a nie rozdeľovať. Samozrejme, to platí aj pre naše oba národy – Slovákov a Maďarov,“ uviedol Gajdoš.
Maďarský rezortný šéf v prejave uviedol, že by sa nemalo len spomínať na svätého Cyrila a Metoda, ale je potrebné nasledovať ich učenie.„Buďme úprimný, otázkou v Európe je, či Európa ostane pre Európanov, či Európe ostanú jej hodnoty a kultúry, za ktoré naši predkovia bojovali a obetovali svoje životy,“ povedal Benkő, podľa ktorého si nielen Maďarsko a Slovensko, ale aj krajiny V4 a ostatné krajiny Európy chcú chrániť svoje kresťanské korene.
 
Minister Gajdoš absolvoval i bilaterálne rokovanie s rezortným kolegom Benkőm – prvé od vymenovania tohto maďarského ministra do funkcie. Hovorili o vzájomnej spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany, Gajdoš tiež predstavil priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine, ktoré prevezme Slovensko po Maďarsku o mesiac. Predmetom schôdzky však bolo aj pripravované memorandum o porozumení v súvislosti so spoločným pôsobením v mierovej misii UNFYCIP na Cypre.

Súčasťou slávnosti bola aj omša v ruinách Baziliky sv. Hadriána za účasti niekoľko desiatok pútnikov. Predsedníčka Budapeštianskej slovenskej samosprávy Horti Andrásné vysvetlila, že Zalavár sa od odhalenia pamätníka vierozvestcov v roku 2003 stal pútnickým miestom nielen ordinariátov ozbrojených síl Maďarska a Slovenska, ale aj Slovákov žijúcich v Maďarsku a tiež mnohých návštevníkov zo Slovenska.

Súsošie solúnskych bratov dala postaviť budapeštianska slovenská samospráva za podpory oboch štátov. Návrh súsošia samospráva darovala slovenskej škole v Budapešti – je umiestnený pri vstupe do školy. „Je to dôležité, lebo nasledujúca generácia je takto oboznámená so životom a dielom sv. Cyrila a Metoda, ktorých pápež Ján Pavol II. vyhlásil za spolupatrónov Európy. Výnimočné poslanie týchto vzdelaných mníchov hovoriacich viacerými jazykmi je pre nich príkladom,“ dodala Andrásné.

Na území maďarskej obce Zalavár, vtedajšieho Blatnohradu, sa Cyril a Metod zdržali tri mesiace počas cesty do Ríma. Pôsobili tu na dvore Koceľa, syna nitrianskeho kniežaťa Pribinu. Pri obci sa nachádza rozsiahle archeologické nálezisko z obdobia Veľkej Moravy, základy Pribinovho hradu a Baziliky sv. Hadriána. V roku 2013 bolo v Zalaváre slávnostne odhalené súsošie sv. Cyrila a Metoda.

Scroll to Top