60. medzinárodná vojenská púť.


V dňoch 18. – 20. mája 2018 sa v svetoznámom mariánskom pútnickom meste Lurdy vo Francúzsku uskutočnila 60. medzinárodná vojenská púť. Medzi viac ako 20 tisíc príslušníkmi armád a ozbrojených zložiek z viac ako 30 krajín sveta sa na nej  zúčastnili aj príslušníci Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pod vedením biskupa – ordinára Mons. Františka Rábeka. Viac ako 200 vojakov, policajtov, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, hasičského záchranného zboru a Colnej správy s rodinnými príslušníkmi a civilnými zamestnancami svojou prítomnosťou reprezentovali nielen Ordinariát OS a OZ SR, ale aj svoje zložky a samozrejme našu vlasť. Pútnici absolvovali pod vedením ordinára najskôr svoj národný duchovný program, ktorý pozostával z pobožnosti krížovej cesty na monumentálnu Lurdskú Kalváriu, slovenských sv. omší v kostole sv. Jozefa a pred Lurdskou jaskyňou zjavenia. Sväté omše celebroval a krížovú cestu viedol ordinár Mons. František Rábek spolu s kaplánmi Ordinariátu OS a OZ SR. V rámci medzinárodného programu sa pútnická výprava spolu s tisíckami vojakov a policajtov z takmer celého sveta zúčastnila otváracieho ceremoniálu, defilé čestných stráží a vojenských hudieb, eucharistickej procesie s požehnaním chorých a ranených vo vojnách, večernej slávnosti svetla v sprievode tisícok sviec a kahancov v rukách pútnikov, či záverečnej medzinárodnej sv. omše. Našu republiku a jej Ozbrojené sily v Lurdoch reprezentovala jednotka Čestnej stráže. Zmysel a význam 60. jubilejného ročníka medzinárodnej vojenskej púte bol obsiahnutý v ústrednej téme „Pacem in terris – Pokoj na zemi“. 

Scroll to Top