Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika má ďalšieho profesora – Marcela Harakaľa

Prezident SR Andrej Kiska dnes na návrh ministra obrany SR Petra Gajdoša vymenoval za profesora v študijnom odbore Vojenské spojovacie a informačné systémy prorektora pre vedu na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši doc. Ing. Marcela Harakaľa, PhD.
 
„Teší ma, že Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši ponúka budúcim vojakom tie najlepšie možnosti vzdelania, čoho predpokladom je kvalitný pedagogický zbor. Blahoželám profesorovi Harakaľovi k dnešnému vymenovaniu za profesora a ďakujem mu za doterajšiu prácu, ktorá zohrala vo výskumno-vedeckej oblasti významnú úlohu. Je to zároveň dôkazom toho, že naše vojenské školstvo je na vysokej úrovni tak v pedagogickej, ako aj vo výskumnej a vedeckej činnosti,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. Ako ďalej doplnil, kvalitné vzdelávanie je dôležitým predpokladom dosiahnutia profesionálnej úrovne absolventov štúdia.
 
„Vaše vymenovanie je vyjadrením kvalít pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Je to ale aj záväzok do budúcnosti, že v ďalšej pedagogickej práci budete študentov nielen sprevádzať poznaním sveta, ale že v nich prebudíte zvedavosť hľadať odpovede na dosiaľ možno nezodpovedané otázky. Budete k nim pristupovať so záujmom nielen o to, akými sú študentami, ale aj akými sú ľuďmi,“ povedal v príhovore prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
 
Profesor Ing. Marcel Harakaľ PhD. pôsobí na vojenskej vysokej škole v Liptovskom Mikuláši od roku 1989. Počas svojej profesionálnej akademickej kariéry prednášal so zameraním na oblasť informatiky, počítačových systémov a vojenských spojovacích systémov. Bol garantom prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Počítačové systémy, siete a služby. V súčasnosti je predsedom redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Science&Military, ako aj garantom medzinárodnej vedeckej konferencie Communication and Information Technology KIT IEEE. Zároveň je nositeľom ocenenia za rozvoj informačných technológií Microsoft v školstve a nositeľom viacerých medailí z medzinárodnej organizácie The Armed Forces Communications a Electronics Association.
Scroll to Top