Pásmo slova a hudby v ÚVTOS Ružomberok

V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok sa v piatok 29. decembra 2017 konalo pásmo slova a hudby v podaní Zemplínskych heligonkárov, pod vedením zakladateľa Pavla Hájnika. Ako z pestrej lúky viac či menej známych kolied si pripravili „kyticu“, ktorú predstavili odsúdeným v strednom stupni stráženia. Vystúpenie sa stretlo s úspechom, čo podčiarkovalo aj pridanie sa niektorých odsúdených k spevu kolied koledníkmi a potleskom.  Svojim vystúpením Zemplínski heligonkári prispeli k pokojnej sviatočnej atmosfére a priniesli radosť, ktorá všetkých kresťanov napĺňa z Kristovho narodenia.
Zemplínski heligonkári sa snažia zachovávať a propagovať tradíciu hry na heligónke a organizovať rôzne podujatia so zameraním na zemplínsku ľudovú pieseň so sprievodom heligónky. Ich vystúpenia majú aj benefičný a ekumenický charakter.
Scroll to Top