Úspešné odovzdanie litovskej L – 410 po oprave

„Letecké opravovne Trenčín, a.s. (ďalej LOTN) vyhrali ešte v roku 2016 medzinárodný tender na opravu lietadla L – 410 UVP, ktoré patrí Ozbrojeným silám Litovskej republiky.

Lietadlo sa na Slovensko dostalo v prvej polovici februára 2017 priamym príletom z Litvy na Letisko LOTN v Trenčíne. Takýto let sa zvykne tiež označovať ako technický prelet. Termín ukončenia prác na lietadle a jeho odovzdania bol kontraktom stanovený na 30.11.2017. LOTN uskutočnili v rámci opráv revíziu trupu, systémov, technických celkov a zariadení lietadla, modernizáciu avionických systémov, generálnu opravu dvoch leteckých motorov a generálnu opravu dvoch vrtúľ.
Lietadlo sa podrobilo všetkým technickým skúškam, ktoré boli vykonané leteckými špecialistami a tiež absolvovalo tzv. technické zálety.

Úspešné uzatvorenie kontraktu sa uskutočnilo v stredu 29.11.2017 formou podpisu preberacích protokolov medzi zástupcami Ozbrojených síl Litovskej republiky a LOTN. Následne lietadlo odletelo na základňu do Litovského Šiaulai.

Dobré zvládnutie a ukončenie celého projektu opravy lietadla L – 410 je prvým krokom k ďalšej spolupráci Ozbrojených síl Litovskej republiky  a LOTN.

Scroll to Top